Dokončenie nákupu je možné len po prihlásení do registrovaného a schváleného účtu.